Nghị quyết sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 30 tháng 06 năm 2024, Tại trụ sở Doanh nghiệp Sơn Trường, số 325 đường Hùng Vương, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng. Hội đồng Thường trực Họ Tạ Việt Nam khóa IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã tiến hành khai mạc Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 và thảo luận triển khai một số nhiệm vụ cụ thể.

NGHỊ-QUYẾT-Số-02.2024-HĐHTVN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Enter your keyword