Lời kêu gọi Quyên góp ủng hộ Quỹ “Tương thân – Tương ai” của Họ Tạ Việt Nam

LỜI KÊU GỌI CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM
Quyên góp ủng hộ Quỹ “Tương thân – Tương ái”của Họ Tạ Việt Nam
và hoạt động hỗ trợ nạn nhân là thân tộc Tạ nhiễmVi-rút Corona(Covid-19)

Kính gửi:  – Hội đồng Họ Tạ Việt Nam,
– Các tổ chức, cá nhân; các mạnh thường quân; các Doanh nhân, Doanh nghiệp cùng toàn thể thân tộc Tạ thuộc mọi tầng lớp xã hội ở trong và ngoài nước.

Lời đầu tiên, thay mặt BAN TƯƠNG THÂN – TƯƠNG ÁI của Hội đồng Họ Tạ Việt Nam, tôi xin gửi tới các ông, bà Ủy viên Hội đồng Họ Tạ Việt Nam,các tổ chức, cá nhân; các Mạnh thường quân; các Doanh nhân, Doanh nghiệp cùng toàn thể thân tộc Tạ thuộc mọi tầng lớp xã hội ở trong và ngoài nước, lời chào và lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và phát triển thịnh vượng.

Để thực hiện kế hoạch hoạt động theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc họ Tạ Việt Nam 2019, nhiệm kỳ 2019-2023 với nhiệm vụ Tương Thân- Tương Ái hỗ trợ đồng bào trong cộng đồng họ Tạ Việt Nam gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn và dịch bệnh gây ra…

Được sự nhất trí của Cơ quan Thường trực Hội đồng Họ Tạ Việt Nam về việc thành lập BAN TƯƠNG THÂN – TƯƠNG ÁI nhằm quyên góp xây dựng Quỹ TƯƠNG THÂN – TƯƠNG ÁI của Hội đồng Họ Tạ Việt Nam và công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ cho các cá nhân, gia đình trong Cộng đồng Họ Tạ gặp khó khăn do dịch bệnh,đặc biệt là các địa phương có dịch(theo công bố của Bộ Y tế) không may bị nhiễm Vi-rút Corona (Covid-19) gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, và tài sản do dịch bệnh Covid-19 gây ra từ thời điểm phát động quyên góp, ủng hộ.

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, thể hiện sâu sắc đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam: “Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

Chủ tịch Hội đồng Họ Tạ Việt Nam, BAN TƯƠNG THÂN – TƯƠNG ÁI Hội đồng họ Tạ Việt Nam kêu gọi các Mạnh thường quân; các Doanh nhân, Doanh nghiệp cùng toàn thể các tổ chức, cá nhân là bà con thân tộc Tạ thuộc mọi tầng lớp xã hội ở trong và ngoài nước tham gia ủng hộ các nguồn lực, kinh phí …xây dựng Quỹ TƯƠNG THÂN – TƯƠNG ÁI của Hội đồng Họ Tạ Việt Nam nhằm mục đích quan tâm, hỗ trợ đến các đối tượng là nạn nhân của thiên tại, hoả hoạn và dịch bệnh mà bản thân đối tượng trong thời điểm sảy ra biến cố không có đủ năng lực, ý chí, tài chính để vượt qua cơn nguy biến.

Cụ thể trong thời điểm hiện tại,Quỹ TƯƠNG THÂN – TƯƠNG ÁIcủa Hội đồng Họ Tạ Việt Nam thực hiệnchủ trương phòng, chống dịch Covid-19,tập trung hỗ trợ, động viên, chia sẻ cùng bà con thân tộc Tạ không may bị nhiễm Vi-rút Corona (Covid-19) gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản, sẽ sớm vượt qua khó khăn trong cơn nguy biến.

Tài khoản tiếp nhận đóng góp gây quỹ TƯƠNG THÂN – TƯƠNG ÁI của Hội đồng Họ Tạ Việt Nam
– Chủ tài khoản: TẠ VĂN ĐỘNG – Phó Chủ tịch Hội đồng họ Tạ Việt Nam, Trưởng Ban Tài chính.
– Số tài khoản:  4861.0000.203.183 – BIDV Chi nhánh Thành Nam

***(Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ sẽ được công khai trên trang Facebook: HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM; Website: www.hotavietnam.com)

Mọi thông tin ủng hộ xin liên hệ về Ban TƯƠNG THÂN – TƯƠNG ÁI của Hội đồng Họ Tạ Việt Nam theo danh sách sau:

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
  01Tạ Duy Bình Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Tạ Việt Nam 09.15.15.1957 0986.199.277
02   Tạ Đình ĐồngỦy viên Hội đồng Họ Tạ Việt Nam, Trưởng Ban Tương thân – Tương ái 0972.453.286
03 Tạ Văn Minh Ủy viên Hội đồng Họ Tạ Việt Nam, Phó Ban Tương thân – Tương ái 0913.234.469
  04 Tạ Đăng Khiêm Ủy viên Hội đồng Họ Tạ Việt Nam, Phó Ban Tương thân – Tương ái 0971.876.479
  05Tạ Quang Trang Ủy viên Hội đồng Họ Tạ Việt Nam, Phó Ban Tương thân – Tương ái 0984.759.857 0911.906.639

Trên tinh thần đó, BAN TƯƠNG THÂN – TƯƠNG ÁIHội đồng họ Tạ Việt Nam mong nhận được sự phối hợp, quan tâm, động viên, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong toàn Cộng đồng họ Tạ Việt Nam để sớmhoàn thành tốt nhiệm vụđược Dòng họ và Hội đồng họ Tạ Việt Nam tin tưởng, giao phó./.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM
BAN TƯƠNG THÂN-TƯƠNG ÁI HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

Tạ Quyết Thắng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Enter your keyword