Phiên họp trù bị chuẩn bị cho Đại hội thành lập Hội Đồng Họ Tạ Thành Phố Hà Nội
Đại hội đại biểu họ Tạ Thái Bình (nhiệm kỳ 2023 – 2028) – sự thành công của tình đoàn kết và đổi mới
Đại hội đại biểu họ Tạ huyện Thái Thụy – Thái Bình (nhiệm kỳ 2023 – 2028) thành công tốt đẹp
Hội nghị sơ kết 6 tháng 2023 của Hội đồng Họ Tạ Việt Nam
Đại hội đại biểu Hội đồng họ Tạ Vĩnh Phúc thành công tốt đẹp
Hội nghị đánh giá công tác đầu năm 2023, và triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội đồng họ Tạ Việt Nam
Đại hội đại biểu Hội đồng họ Tạ tỉnh Ninh Bình lần thứ ba – Nhiệm kỳ 2022 – 2027 thành công tốt đẹp
Hội nghị tổng kết công tác hoạt động của Hội đồng Họ Tạ Việt Nam năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Dâng hương Cụ khởi tổ họ Tạ thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội
Dự lễ khánh thành nhà thờ tổ họ Bùi tộc Việt Nam
Dâng hương nhân dịp kỷ niệm 1054 năm ngày mất của người Anh hùng dân tộc Tạ Sùng Hy
Dâng hương tại Nhà thờ Họ Bùi Việt Nam
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh và 20 năm ngày mất của cố Trung tướng Trần Độ (tức Tạ Ngọc Phách)
1 2 3 4

Enter your keyword