Phiên họp thứ I – Hội đồng Họ Tạ Việt Nam – Khóa I nhiệm kỳ 2019 – 2023

Ngày 20/09/2020 Hội đồng Họ Tạ Việt Nam đã tổ chức Phiên họp thứ I Khóa I nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại số 15 ngõ 2 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội,  có 31 Đại biểu dự họp.

Ông Tạ Quyết thắng, Chủ tịch Hội đồng Họ Tạ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe các báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Họ Tạ Việt Nam giai đoạn tháng 11/2019 đến tháng 9/2020 từ Các Phó chủ tịch Hội đồng, Trưởng các ban trực thuộc và các ý kiến phát biểu, thảo luận của các ủy viên dự họp về các vấn đề Tài chính hoạt động của Hội đồng, nhân sự hoạt động của các Ban trực thuộc, công tác khen thưởng, vinh danh; chủ trương thành lập ban dự án tôn tạo Phủ Điềm và kế hoạch lễ tri ân anh linh các bậc Viễn tổ, các bậc sơ tổ và các vị tiền nhân Họ Tạ Việt Nam vv…

Hội nghị nhất trí quyết nghị:

1. Hội nghị lắng nghe báo cáo hoạt động của Hội đồng Họ Tạ Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 11/2019 đến tháng 9/2020 do các ông Phó chủ tịch trình bày, Hội nghị cũng đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng họ Tạ Việt Nam đã thực hiện được trong thời gian qua.

2. Hội nghị nhất trí đề xuất của Tổng thư ký Hội đồng họ Tạ Việt Nam và phân công Ban tổ chức hành chính đảm nhiệm vai trò và trách nhiệm thay vị trí Tổng Thư ký Hội đồng họ Tạ Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến hết nhiệm kỳ 2019-2023.

3. Hội nghị lắng nghe các đề xuất của các ủy viên thảo luận về vấn đề các ủy viên đóng hội phí để gây Quỹ hoạt động thường xuyên của Hội đồng Họ Tạ Việt Nam, hội nghị đi đến thống nhất mỗi ủy viên đóng quỹ hoạt động là 1.000.000 đồng/năm (một triệu đồng chẵn).
Bên cạnh đó Hội đồng tiếp tục nhận sự ủng hộ về tài chính từ các ủy viên, các mạnh thường quân để gây quỹ hoạt động.

4. Hội nghị thống nhất bổ sung nhân sự cho Bạn Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân gồm các ông:
– Ông Tạ Thanh Thao 
– Ông Tạ Đình Thắng 
Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân họ Tạ Việt Nam có trách nhiệm phân công, sắp xếp vị trí công tác cho các thành viên mới theo năng lực và yêu cầu của thực tế.

5. Hội nghị thảo luận về công tác khen thưởng, vinh danh của Hội đồng Họ Tạ Việt Nam, hội nghị thống nhất giao cho Ban tổ chức hành chính của Hội đồng Họ Tạ Việt Nam thực hiện soạn thảo quy chế, quy định và thiết kế biểu trưng, biểu tượng, bằng khen, giấy khen cho các hình thức khen thưởng để trình Chủ tịch phê duyệt.

6. Hội nghị thống nhất để PCT Thường trực tổ chức thành lập Ban dự án tôn tạo, nâng cấp Khu di tích lịch sử Quốc gia Phủ Điềm – nơi thờ các vị anh hùng dân tộc là 7 anh em họ Tạ  từ triều đại Hùng Vương thứ VI, kết hợp với việc xây dựng nơi đây trở thành trung tâm văn hoá tâm linh và lưu giữ di tích lịch sử truyền thống của họ Tạ Việt Nam.

7. Hội nghị thống nhất kế hoạch triển khai Lễ tri ân tại Phủ Điềm ngày 14-15/8/Canh Tý sẽ được thực hiện trong phạm vi cơ quan Hội đồng họ Tạ Việt Nam vì lý do ảnh hưởng của dịch bệnh NCoV và chốt thời hạn để các Ủy viên Hội đồng xác nhận tham gia vào ngày 10/8/Canh Tý tức ngày 26/9/2020.

Nghị quyết đã được 100% các ủy viên Hội đồng tham dự hội nghị nhất trí thông qua, đồng thời giao cho Thường trực Hội đồng căn cứ vào tình hình thực tế triển khai tới Hội đồng Họ Tạ các cấp và từng thành viên Họ Tạ Việt Nam./.

Đại diện Tổ thư ký Hội Nghị
Tạ Đức Thu – Tạ Quang Trang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Enter your keyword