Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Hội đồng Họ Tạ Việt Nam

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM
THÔNG BÁO

KÍNH GỬI: HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM
Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng họ Tạ Việt Nam!
Thường trực Hội đồng họ Tạ Việt Nam trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM.
Do điều kiện và các yếu tố khách quan, hiện tại Hội đồng họ Tạ Việt Nam chưa có tài sản riêng làm TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM. Do đó thường trực Hội đồng họ Tạ Việt Nam đã chủ động bàn bạc, cùng nhau tìm cách tạo điều kiện tốt nhất có thể để có địa điểm giúp cơ quan Hội đồng bước đầu đi vào hoạt động từ sau Đại hội tới nay.
Hiện tại, do địa chỉ số 60 ngõ 203 phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng đã xuống cấp, không phù hợp với TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM nữa.
Để các hoạt động của cơ quan Hội đồng cũng như công tác truyền thông, kết nối nối, giao lưu, nhận thư tín, và các hoạt động khác được tiếp tục diễn ra thuận lợi. Thường trực HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM đã đề xuất mượn địa chỉ nhà riêng của Ông Tạ Trung Bắc – Phó Chủ tịch Hội đồng họ Tạ Việt Nam để làm TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM tại số 09 phố Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
*** Đề xuất đã được Ông Tạ Trung Bắc cùng gia đình chấp thuận, tạo điều kiện và ủng hộ.
Thường trực xin trân trọng thông báo và kính đề nghị Ban truyền thông cùng các Bạn trực thuộc Hội đồng họ Tạ Việt Nam phối hợp công bố địa chỉ trụ sở mới của Hội đồng họ Tạ Việt Nam tới cộng đồng họ Tạ Việt Nam.
Trân trọng !
Tạ Tuấn Anh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Enter your keyword