Danh tướng Tạ Quang Cự

Danh tướng Tạ Quang Cự

Võ Lao hầu Tạ Quang Cự (1770 – 1862), người huyện Phú Vinh, phủ Thừa Thiên. Ông làm quan trải qua 4 đời Vua đầu tiên của nhà Nguyễn: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Cuộc đời ông gắn liền với trận mạc và chiến công.

VIEW WORKS
Kêu gọi xây dựng Quỹ hoạt động tự nguyện

Kêu gọi xây dựng Quỹ hoạt động tự nguyện

THÔNG BÁO XÂY DỰNG QUỸ HOẠT ĐỘNG TỰ NGUYỆN Để đáp ứng nguồn tài chính phục vụ các công tác hoạt động của Hội đồng Họ Tạ Việt Nam trong giai đoạn trước mắt (chưa có nguồn tài chính tự chủ) từ nay đến hết 2020. Thường trực Hội đồng Họ Tạ Việt Nam phối […]

VIEW WORKS
Kêu gọi sáng tác Tộc Ca họ Tạ Việt Nam

Kêu gọi sáng tác Tộc Ca họ Tạ Việt Nam

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAMTHÔNG BÁO Để thực hiện nghị quyết Đại Hội Toàn Quốc lần thứ nhất Họ Tạ Việt Nam 2019. Việc sáng tác Tộc Ca Họ Tạ Việt Nam để sử dụng trong nghi thức của các sự kiện tại tổ chức họ Tạ các cấp và là […]

VIEW WORKS
1 9 10

Enter your keyword