Thông báo về việc tạm dừng việc triển khai may Tộc phục

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM THÔNG BÁO !

Thường trực HĐHTVN trân trọng thông báo tới toàn thể bà con họ Tạ trên toàn Quốc về việc tạm dừng việc triển khai may Tộc phục.
Ngày 1/10/2020 (tức ngày 15/08/ canh tý, Hội đồng họ Tạ Việt Nam đã triển khai đưa mẫu Tộc Phục vào sử dụng trong dịp lễ dâng hương tại Phủ Điềm, sau lễ hội, Ban thường trực đã nhận thấy một số chi tiết trên trang phục – Tộc phục cần được nhìn nhân, đánh giá tính khả thi khi đưa vào sử dụng. Vì vậy Ban thường trực HĐHTVN đã hội ý và thống nhất đưa ra quyết định thông báo:
– Tạm dừng việc triển khai may Tộc phục trên phạm vi toàn Quốc.
– Trong thời gian từ nay đến khi HĐHTVN ra quyết định mới về vấn đề mấy tộc phục thì toàn thể dòng họ vẫn duy trì sử dụng Tộc Phục đã may theo mẫu hiện hành.

Vậy kính đề nghị các ông, bà ủy viên HĐHTVN cùng bộ phận hành chính, truyền thông, và các bộ phận trực thuộc HĐHTVN phối hợp phổ biến kịp thời tới cộng đồng để bà con họ Tạ trên toàn Quốc được biết.
Thường trực HĐHTVN sẽ tiếp tục khắc phục những điểm chưa phù hợp trong thiết kế Tộc Phục để sớm đưa vào sử dụng cho phù hợp với văn hoá Việt và bản sắc riêng của dòng họ Tạ Việt Nam trong thời gian sớm nhất.
Ban thường trực HĐHTVN cũng rất mong nhận được các ý kiến của bà con họ Tạ trên toàn Quốc và đưa ra những mẫu thiết kế Tộc phục đẹp nhất mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc để tham gia bình chọn làm Tộc Phục của dòng họ.

TM. HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM
PCT.TT – TẠ TUẤN ANH

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Enter your keyword