Thăm nhà máy cơ khí Đại Việt của ông Tạ Mạnh Phiếm tại Hải Phòng

Ngày 25/8/2020, Phó chủ tịch thường trực HĐHTVN – ông Tạ Tuấn Anh đã có chuyến về thăm nhà máy cơ khí Đại Việt của ông Tạ Mạnh Phiếm – thành viên chi tộc Tạ huyện Thuỷ Nguyên Hải Phòng.

Ông Tạ Mạnh Phiếm giới thiệu quy trình SX và các chi tiết của sản phẩm cho PCT TT Tạ Tuấn Anh

Cùng ngày Ông Tuấn Anh cùng phu nhân cũng đã tới dùng bữa cơm trưa cùng Chủ tich Tạ Quyết Thắng tại nhà riêng, trong bữa trưa ngắn ngủi, Chủ tịch và phó Chủ tịch thường trực đã tranh thủ hội ý về một số kế hoạch quan trọng cho công tác hoạt động trong thời gian tới của HĐHTVN .

Ban Truyền thông Họ Tạ Việt Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Enter your keyword