Kêu gọi xây dựng Quỹ hoạt động tự nguyện

Kêu gọi xây dựng Quỹ hoạt động tự nguyện

THÔNG BÁO XÂY DỰNG QUỸ HOẠT ĐỘNG TỰ NGUYỆN Để đáp ứng nguồn tài chính phục vụ các công tác hoạt động của Hội đồng Họ Tạ Việt Nam trong giai đoạn trước mắt (chưa có nguồn tài chính tự chủ) từ nay đến hết 2020. Thường trực Hội đồng Họ Tạ Việt Nam phối […]

VIEW WORKS

Enter your keyword