THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM CẢNH BÁO !

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM: CẢNH BÁO !
Hiện tại ở nhiều địa phương trên cả nước đang xuất hiện tình trạng giả mạo Hội đồng họ Tạ Việt Nam để lừa đảo, mời bán các tài liệu lịch sử dòng họ, gia phả, tộc phả và các tài liệu khác.
Các địa phương như Quốc Oai, Hà Nội – thành phố Quảng Trị – tỉnh Thái Bình – tỉnh Ninh Bình đang là khu vực hoạt động mạnh của các đối tượng lừa đảo giả danh Hội đồng họ Tạ Việt Nam để bán các ấn phẩm ngoài luồng.
Thường trực Hội đồng họ Tạ Việt Nam thông báo: hiện tại Hội đồng họ Tạ Việt Nam không có chủ trương bán bất kể tài liệu, ấn phẩm nào của họ Tạ Việt Nam, mọi thông tin về Họ Tạ Việt Nam đều được đăng tải trên các kênh truyền thông của Hội đồng họ Tạ Việt Nam:

TM. HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM
PCT.TT – TẠ TUẤN ANH

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Enter your keyword