Hội nghị triển khai công tác xây dựng khối đại đoàn kết họ Tạ TP. Hà Nội lần thứ nhất – nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng Chủ Nhật, ngày 17/03/2024, HĐHT TPHN đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác xây dựng khối đại đoàn kết họ Tạ TP. Hà Nội lần thứ nhất – nhiệm kỳ 2023-2028. Sau khi nghe báo cáo của thường trực Hội đồng, các đại biểu đã đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua của cộng đồng họ Tạ TP. hà Nội.

Hội nghị đã thống nhất quyết nghị các nội dung và phương hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo, phân công cụ thể công việc cho từng bộ phận chuyên trách.
Với phương châm: “Hướng về cội nguồn – Tri ân tổ tiên – Phát huy truyền thống – Đoàn kết, Phát triển.” Thường trực Hội đồng họ Tạ TP. Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kết nối các cá nhân, tổ chức, chi tộc Tạ đang làm ăn, sinh sống trên địa bàn Thủ đô.
Hội nghị cũng đề nghị các đơn vị chuyên trách của Hội đồng khẩn trương xây dựng các quy chế hoạt động phục vụ công tác xây dựng khối đại đoàn kết cộng đồng, đặc biệt quan tâm tới các nội dung “tương thân, tương ái, khuyến học, khuyến tài”, sớm đưa các nội dung đi vào hoạt động để đem lại lợi ích thiết thực tới bà con thân tộc trên địa bàn.
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất ra lời kêu gọi các thành viên thuộc mọi tầng lớp xã hội trong cộng đồng họ Tạ TP. Hà Nội hãy hưởng ứng, tham gia và chung tay đóng góp trí, lực cùng BCH Hội đồng họ Tạ TP. Hà Nội biến những chủ trương đã đề ra thành hành động thực tiễn.

CT HĐHT TP Hà Nội
Tạ Tuấn Anh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Enter your keyword