Hội đồng họ Tạ huyện Hưng Hà thắp hương và gặp gỡ bà con họ Tạ thôn Lộc Thọ

Nhằm mục đích gắn kết và phát triển dòng họ, cũng như tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Họ Tạ Việt Nam lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2023- 2028). Chiều ngày 12/11/2023, tại Từ đường họ Tạ thôn Lộc Thọ (xã Độc Lập – Hưng Hà – Thái Binh). Hội đồng họ Tạ huyện Hưng Hà đã về thắp hương và gặp gỡ bà con họ Tạ thôn Lộc Thọ để tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc phát triển, kết nạp các chi họ Tạ trên cả nước vào Hội đồng họ Tạ các cấp.

Hội đồng họ Tạ huyện Hưng Hà được thành lập từ năm 2005, đã trải qua 4 kỳ Đại hội, thực hiện rất hiệu quả và bài bản về sự đoàn kết, gắn bó cùng nhau phát phát triển, tuy nhiên vì lý do khách quan, nên vẫn còn 1 chi họ Tạ thôn Lộc Thọ chưa tham gia vào Hội đồng. Để gắn kết đầy đủ thân tộc về một khối thống nhất, cũng như tuyên truyền sâu rộng tới bà con về Đại hội đại biểu Họ Tạ Việt Nam lần thứ IV, Đoàn công tác gồm các ông: Tạ Xuân Sinh – Ủy viên Ban chấp hành Hội đồng họ Tạ Việt nam; ông Tạ Văn Nghĩa – Phó chủ tịch HĐ Họ Tạ Thái Bình – Chủ tịch HĐ họ Tạ Hưng Hà; ông Tạ Duy Miêng – Ủy viên BCH HĐ HT Thái Bình – Phó chủ tịch HĐ HT Hưng Hà; ông Tạ Văn Kiu – Ủy viên BCH HĐ HT Thái Bình – Ủy viên BCH HĐ HT Hưng hà đã đến thắp hương Từ đường và gặp gỡ gia đình trưởng tộc và bà con họ Tạ thôn Lộc Thọ.


Tại buổi gặp gỡ, ông Tạ Văn Nghĩa đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa việc gắn kết các chi tộc họ Tạ trên địa bàn huyện Hưng Hà, cũng như mong muốn bà con thân tộc họ Tạ thôn Lộc Thọ hiểu sâu hơn về việc tham gia Hội đồng họ Tạ các cấp, tiến tới kết nạp chi tộc Lộc Thọ vào Hội đồng họ Tạ Hưng Hà để cùng nhau hoạt động.
Cũng trong buổi gặp, ông Tạ Xuân Sinh đã tuyên truyền về Điều lệ, Tộc kỳ, Tộc ấn dòng họ, cũng như mục đích, ý nghĩa của Đại hội đại biểu Họ Tạ Việt Nam lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2023-2028), và đưa giấy mời tham dự Đại hội của Hội đồng họ Tạ Việt Nam.


Buổi gặp mặt đã diễn ra đầm ấm, tràn đầy sự gắn bó đoàn kết và hiệu quả. Thay mặt bà con thân tộc họ Tạ thôn Lộc Thọ, ông Tạ Xuân Huỳnh – trưởng tộc chi họ Tạ thôn Lộc Thọ đã tiếp nhận ý kiến của đoàn công tác, tiếp nhận giấy mời và có kế hoạch họp họ để phổ biến các công tác trên.
Vì sự gắn bó, đoàn kết và cùng nhau phát triển tình thân tộc, mong rằng bà con họ Tạ thôn Lộc Thọ tham gia vào Hội đồng họ Tạ các cấp, để cùng nhau thực hiện sự phát triển vững mạnh theo phương châm chung của họ Tạ Việt Nam chúng ta là: “Hướng Về Cội Nguồn, Tri Ân Tổ Tiên, Phát Huy Truyền Thống, Đoàn Kết Phát Triển”.
Tạ Xuân Sinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Enter your keyword